Lesní pedagogika pro školní svaz

4

10. 08. 2018 / CHKO Brdy

V rámci akce EXOD (exkurzní základny a zájezdy) jsme se v pátek 10. srpna setkali s pedagogy z celé ČR, abychom společně vyrazili na exkurzi do CHKO Brdy. Akci, kterou organizují členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, získala akreditaci MŠMT a byla tím zařazena do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V rámci exkurze na nás čekaly zastávky na zámečku Tři trubky, Brauchitschově vyhlídce, vrchu Praha a Padrťských rybnících.

Na první zastávce u loveckého zámečku Tři trubky, jsme si povídali o jeho historii, o jednotlivých budovách, o statné douglasce, která stojí na zahradě zámečku, o nedaleké vodárně i o soutoku Padrťského a Třítrubeckého potoka. Cestou od zámečku na nedalekou Brauchitschovu vyhlídku. Po cestě jsme určovali stáří okolních porostů, prohlédli jsme si statnou douglasku, která byla vyhlášena významným stromem VLS, povídali jsme si o semenném porostu a rodičovských stromech, kolem kterých jsme procházeli.

Po návratu jsme se od zámečku přesunuli na druhý nejvyšší vrchol Brd, na vrch Praha, prohlédli si meteoradar a přesunuli jsme se k Čákově vyhlídce, kde jsme si užívali výhledu na Rožmitálsko. Cestou k Padrťským rybníkům jsme si pak povídali o zaniklých brdských obcích. U dvojice vodních děl v srdci brdské vrchoviny jsme se prošli po hrázi a přítomné seznámili s okolní florou a faunou.

Petra Večeřová, lesní pedagožka divize VLS Hořovice