Rok v lese - DUBEN

Co se děje v lese

  • Kvete řada lesních dřevin a před jejich olistěním rozkvétají první jarní světlomilné druhy lesních bylin, objevují se violky, kyčelnice, plicník lékařský a podél potoků žluté květy blatouchů.
  • Přilétá čáp bílý, kukačka obecná a v druhé polovině dubna rorýsové.
  • Probíhá tok jeřábka, tetřívka a tetřeva.
  • Samice ptáků se připravují na kladení nebo sedí na vejcích, zvěř začíná přebarvovat a intenzivně se paství, srnci začínají označovat svá teritoria.
  • Muflonky rodí mláďata.
  • Srnci vytloukají paroží, daňci ho začínají shazovat.
  • Probíhá kaňkování tchořů.

Co dělají lesníci

  • Sbírají šišky borovice, modřínu a osiky.
  • V lesních školkách vysévají semena, vyzvedávají a školkují sazenice, vysazují řízky topolů a vrb.
  • V lesích vysazují nové stromky a provádějí nahodilou těžbu.
  • Lesníci dělají řadu ochranných opatření před hmyzími škůdci.

Co dělají myslivci

  • Práce myslivců se po zimě soustředí na vyčištění a desinfekci okolí krmelců, začíná nový myslivecký rok, probíhá sčítání zvěře a myslivci řeší hlášené škody zvěří na zemědělských a lesních porostech v průběhu zimy.
  • Loví se pouze celoročně nehájená zvěř, to znamená liška obecná a černá zvěř.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.