Sedmáci v Pekle fotili do herbářů jarní byliny

26. 04. 2018 / Libavá

V úterý 24. a ve čtvrtek 26. dubna se vypravila stovka sedmáků ze ZŠ 1. Máje v Hranicích navštívit lesní pedagogy a lesníky z Lipníka nad Bečvou Romanu Klevarovou, Jana Zíchu, Jana Rapanta a Lukáše Opravila.

Sraz si dali přímo v Pekle. Ale žádné čertoviny nečekejte, program se týkal právě probíhajícího jarního aspektu v porostech blízko obce Podhoří. Lesní pedagogové i s dětmi zkoumali kdejakou kvetoucí bylinu, ale také malé semenáčky stromů. Pořizovali fotodokumentaci pro své herbáře a někteří sbírali i exponáty pro lisování. Od bylinek jsme si odpočinuli při diskuzi na téma lesní zvěř Libavska. Nakonec si všichni úspěšně vyzkoušeli dosled postřelené zvěře. Dohledali jsme jelena, srnce i divočáka. Na závěr programu si děti kromě zážitků odnesli i malou pozornost.

Romana Klevarová, lesní pedagožka divize VLS Lipník n. B.