„Jarňáky“ v zasněžených Brdech

19

06. 03. 2018 / Brdy

Druhý den jarních prázdnin měly děti z příměstského tábora v Jincích na programu celodenní program lesní pedagogiky. Do brdských lesů se vypravily s lesní pedagožkou Petrou Večeřovou a adjunktkou Gabrielou Šteflovou.

Na začátku naší cesty jsme si udělali úvodní seznamovací kolečko, kde děti dostaly obrázky lesní zvěře a jmenovky a ještě jim bylo řečeno, že po celou dobu naší vycházky musí být ve střehu, jelikož jsme hráli hru myšilovku.  Naše první zastávka byla u smrkové tyčkoviny, kde jsme dětem vysvětlili, jak vzniká les a jak můžeme poznat, jestli les vznikl umělou sadbou nebo přirozenou obnovou a co je pracovní náplní lesníka. Při druhé zastávce jsme vyzkoušeli poznávat druhy stromů. Pokračovali jsme k oplocence, kde jsme diskutovali, k čemu slouží, jaké dřeviny oplocujeme a proč je lepší sázet smíšený les než monokultury.

Během svačiny jsme si prohlédli semínko ze smrku a vysvětlili jsme si, k čemu slouží křidélko. Na porostní mapě jsme pak společně našli naši polohu a vysvětlili jsme si, k čemu taková mapa slouží. Děti trošku překvapilo, když z mapy vyčetly, že les kolem nás není starý 20 až 30 let, jak se domnívaly,  ale že nejmladším stromům je 80 a nejstarším až 120 let.

Na další zastávce  u napadeného smrku lýkožroutem smrkovým jsme dětem vysvětlili, proč strom nemá kůru a je uschlý, jaká vývojová stádia má lýkožrout, a které nejvíce smrku škodí. Dále se dozvěděly, jaká opatření dělají lesníci, aby snížili míru napadení stromů kůrovcem. Na základě toho jsme si pak zahráli hru na lýkožrouty a lapače. Tato hra děti velice bavila, jelikož jí chtěly pořád hrát. Po cestě jsme se zastavili u smrkového vývratu, kde jsme si pověděli, co způsobilo, že se smrk vyvrátil a ukázali jsme si kořenový systém smrku. U studánky, kterou jsme po cestě potkali, se mohly děti občerstvit, a před zpáteční cestou  následovala koulovačka pro odreagování i několik her.

Na konci naší exkurze jsme se rozloučili a děti si na památku odnesly odznáčky s motivem lišky a sovy.

Petra Večeřová, lesní pedagožka divize VLS Hořovice