Kaštanobraní mělo opět na Karlovarsku úspěch

5

23. 01. 2018 / Karlovarsko

Po velkém úspěchu kampaně Kaštanobraní 2016, která obnovila tradici sběru plodů jírovce maďal na Karlovarsku, se na podzim loňského roku rozběhlo pokračování akce u karlovarské divize Vojenských lesů a statků. Do akce se zapojilo na pět stovek dětí, které nasbíraly přes 1,100 tuny kaštanů.

Vítěznou třídou se stala pátá třída ze Základní Školy Jana Ámose Komenského v Karlových Varech, která se může pyšnit výsledkem 182 kilogramů.

Podzim 2017 byl pro zaregistrované třídy obtížný, jelikož úroda kaštanů byla malá, plody nedosahovaly velkých objemů, a tak pro sběrače bylo náročnější nasbírat plné pytle. Sběr plodů trval od začátku září do konce října. Začátkem listopadu byly odvezeny poslední ohlášené pytle. VLS oslovily školy a školky v městech jako Karlovy Vary, Ostrov, Cheb a také menší školy v přilehlých obcích u hranic vojenského újezdu Hradiště. Do Kaštanobraní se přihlásilo přesně dvacet tříd z celkem devíti škol.

Vítězný tým získal za svůj výkon atakující dva metráky od VLS zájezd do zoologické zahrady v Plzni se speciálním doprovodným programem. Na druhém místě se umístili sběrači 5. B z 3. Základní Školy Cheb s nasbíranými 152 kg kaštanů. Na bronzové příčce se umístil tým Žákovský parlament Základní Školy Hodonín, Vančurova 2 s 118 kg.  

Lesní pedagog s pomocí lesníků odvážel kaštany ze škol v několika předem domluvených termínech tak, aby se pokud možno zabránilo zbytečnému vysušování plodů a jejich zplesnivění. Z pytlů se kaštany vysypaly buď do přezimovacích obůrek, kde lákaly především jelení zvěř, nebo se část uschovala na zemi poblíž jedné hájenky, kde se kaštany rozprostřely do slabé vrstvy a přikryly se listím. Takto uskladněné kaštany mohou počkat na své pozdější zkrmení v přezimovacích obůrkách.

Lukáš Křivan, lesní pedagog divize VLS Karlovy Vary