Místo do družiny do lesa

13

20. 10. 2017 / Brdy

V pátek 20. října jsme měli sraz před školou s dětmi z družiny z MZŠ Obecnice, odkud jsme se vydali do nedalekého lesa.

Seznámení proběhlo v úvodním kruhu, kde jsme si také řekli, že jsme se v lese sešli na počest svátku všech stromů. Z úvodního kruhu jsme se vydali k nedaleké borové kultuře, kde děti správně určily, o jaký druh stromu se jedná i k čemu slouží bílá barva, kterou jsou stromy natřené. Od borovic jsme se přemístili do mladého bukového porostu, kde měly děti za úkol najít bukvici, po krátkém hledání jsme si bukvice ukázali a řekli jsme si, že jsou pochoutkou pro divoká prasata. Od buků jsme se přesunuli k oplocence, u které jsme si povídali, kdo ji postavil a k čemu slouží, dále jsme si vysvětlili rozdíl mezi lesní školkou a oplocenkou. Dalším úkolem bylo, aby si každý přinesl smrkovou šišku, a společně jsme hledali semínka, ze kterých vznikají nové stromy. Po úspěšném nalezení semínek řešily děti další zapeklitý úkol, když hledaly jedlovou šišku, po chvilce hledání jsme dospěli k závěru, že šišku nenajdou ne jen kvůli tomu, že v blízkém okolí jedle není, ale hlavně kvůli tomu, že se šiška na stromě rozpadá. Následoval výklad o tom, čím se živí veverky. Nakonec si děti vyzkoušely, jaké to je pohybovat se členitým terénem poslepu, zhodnotili jsme, komu to nevadilo a komu to bylo nepříjemné a protože jsme se blížili ke konci programu, tak jsme se v závěrečném kruhu rozloučili.

Petra Večeřová, lesní pedagožka divize VLS Hořovice