Ukliďme les v Horní Planá

5

20. 10. 2023 / Nová Pec, Klápa

Uklízet les po turistické sezóně a pracích v lese přímo v Horní Plané, LS Horní Planá a LS Chvalšiny pomáhalo 114 dětí z 2. stupně hornoplánské základní školy.

Šestá třída a obě třídy deváťáků se se svým doprovodem přesunuly na Olšinu. Šesťáci s R. Heřmánkovou prošli a uklidili kolem naučné stezky až k silnici, 9. B s J. Volfem a J. Valterovou v lese za vlakovou zastávkou Hodňov, úsek podél silnice, na malé pláži pod tratí až k bývalé rybářské chatě. Poté se vydali na procházku po stezce. 9. A se s R. Brusem a R. Duspivou přesunuli do lesa na Svíbu. 8. A a 8. B se spolu s L. Janovským, M. Vojtíškem a P. Zwifelhoferem postarali o vyčištění lesa u Ořechovky a nad Hodňovem. Sedmáci zůstali v Horní Plané, kde s R. Keltnerovou, V. Kernem, K. Dubským a J. Kutlákem zbavovali odpadků okolí pěšin v lesoparku, u rozhledny na Dobré Vodě a podél cyklostezky pod ČOV. Sesbírané odpadky odváželi přímo lesníci, zaměstnanci správy služeb, v Horní Plané pak zaměstnanci Městského úřadu Horní Planá. Během své činnosti si všichni připomněli druhy odpadu, jeho nebezpečí pro zvěř, rostliny i člověka, zkoušeli odhadnout dobu rozkladu jednotlivých materiálů a povídali si o jejich správném třídění před likvidací. Celá akce byla velmi vítána ze strany vyučujících a převážné většiny dětí. Těší se na další.

Růžena Heřmánková

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá