Předškoláků jak mravenců v mraveništi

16. 11. 2022 / Předškoláků jak mravenců v mraveništi

Jaký je podzim mravence lesního zažily na lesní pedagogice v Kyselce dvě třídy předškoláků z Ostrova.

Bez mála čtyři desítky dětí si hned v úvodu, v chladné ranní mlze, úspěšně přivolaly slunečné počasí lesními zpívánkami a tak mohlo mravenčí hemžení vypuknout naplno. Děti se seznámily s důležitou rolí mravenců v lesním prostředí a s jejich zvyky v podzimním a zimním období. Sbíraly materiál na ucpání vchodů do mraveniště i poslední zásoby k vykrmení svých zadečků. K dorozumívání používaly tykadla a jako dlouho žijící kolonie pozorovaly, jak se les kolem nich pod rukou přírody a lesníků mění a roste k užitku i do krásy.

„Tato mateřinka je naším tradičním podzimním návštěvníkem. Letos si každý malý výletník kromě zážitků odvezl z lesa i vlastnoručně vyrobenou mravenčí učebnici a tak se snad postřehy o životě lesních mravenců dostanou i k rodičům a sourozencům.“

Jana Hynková

lesní pedagožka divize VLS Karlovy Vary