Putování za poznáním po Olšině

7

09. 08. 2022 / NS Olšina

Na výlet na Olšinu vyrazilo začátkem srpna přes 50 především předškolních dětí z českobudějovického příměstského letního dětského tábora při Baby centru Šikulka se svými vedoucími. Po úvodní prohlídce expozic v návštěvnickém středisku a hraní interaktivních her, kde všechny nejvíce zaujali motýli, brouci a ptáci, se s lesní pedagožkou vydali za dalším poznáním na naučnou stezku.

Rozděleni do čtyř skupin, s mapkou stezky k dispozici, pracovním listem a pastelkami cestou plnili drobné úkoly. Na loukách, pastvinách a vlhkých ladech se soustředili hlavně na rostliny a motýly a dozvěděli se, proč se některé druhy motýlů vyskytují právě na tomto místě. V mokrém lese a mokřadu bylo jejich úkolem zapamatovat si s obrázků na panelech alespoň tři druhy živočichů, s nimiž by se v okolí Olšiny mohli setkat, a vytvořit si frotáž alespoň jednoho zvířete a jeho stop.

Po přestávce na oběd si pak v lese a u lesní cesty vytvořili z připravené kartičky a nalezených přírodnin „svůj“ Pozdrav z Olšiny. Následovala cesta zpět do návštěvnického střediska kolem pastvin a po hrázi rybníka. Nakonec si každý odnesl ještě drobnou odměnu za snahu při plnění úkolů.

Růžena Heřmánková 

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá