Z lesa džungle, z lesní pedagogiky Jumanji nebo naopak?

09. 08. 2022 / Doupovské hory

Některé letní tábory na Karlovarsku už se bez lesní pedagogiky Vojenských lesů a statků neobejdou, jiné míří za lesníky z Doupovských hor poprvé. Těmi zatím posledními byli táborníci z Domu dětí a mládeže v Sokolově. Tentokrát se lesní pedagogika nesla v duchu Jumanji.

Čtyři hráči, dvě kostky, džungle a náročné úkoly. Téma pekelné hry Jumanji přímo vybízelo ke spojení s lesní pedagogikou v bujných porostech pod Bučinskou rozhlednou. Už samotný úvod pod vegetací pohlceným Ottovo pavilonem v bývalých lázních Kyselka vtáhl do hry přes 40 dobrodruhů od sedmi do třinácti let na první dobrou. Čtyři oddíly se vystřídaly u kostek a díky práci s porostní mapou se dostaly ke svým úkolům. Ty ověřily a posunuly kupředu jejich smysly i kondici. Při sbírce přírodnin děti nakonec dokázaly najít i klenoty jako štětiny, vývržek sovy či jasanový letorost uprostřed bučiny. V dosledu po vzoru loveckých psů chvíli trvalo, než zjistily, že pečlivost a soustředění se vyplácí. Také se naučily, že dřevo je při přebývání v lese základní společník a ani ta nejmenší skládka dříví v lese nevyroste sama. A po počátečních obavách zvládly pohyb v porostu a hmatové hádanky při simulované noci. Čas zbyl například i na povídání o zaniklých sídlech a sukcesi nebo na důležité okénko o jedovatých rostlinách při stanovišti Vranního oka čtyřlistého.

Aby přežili i v džungli, naučil je les zaměřit se i na nejmenší detaily, nepodceňovat a cíleně využívat své smysly i umět se v něm bezpečně pohybovat a relaxovat. I přes nachozené kilometry a výškové metry si na „bolavé nohy“ nikdo nepostěžoval, ba naopak.  Účastníci v sobě nacházeli i dost energie na vlastní postřehy a dotazy, a tak si z celodenního programu odvezli ohromné penzum poznání. Dlouhé letní dny, přívětivé počasí a děti nespěchající zpět do výru všedního školního dne, v tom tkví kouzlo prázdninové lesní pedagogiky.

Jana Hynková

lesní pedagožka divize VLS Karlovy Vary