Jak to chodí v lese poznávaly děti z Krumlova

6

04. 07. 2022

Dozvědět se více o tom, jak lesníci pečují o les, přijely děti z příměstského LDT Prázdninová knihovna z Českého Krumlova. S lesní pedagožkou se hned po příjezdu vlakem vydaly do lesa.

Na jejich první zastávce u oplocenky a na skládce dříví děti sdělovaly, co kolem sebe vidí, a přemýšlely o tom, co je dílem přírody a co dílem člověka. Děti i jejich vedoucí zajímalo, o co konkrétně se starají lesníci, a co mají za úkol lesní dělnice a dělníci. Povídaly si také o tom,  jak se v lese správně chovat, co vše se z lesa dá získat, na výrobu čeho se hodí jaký druh dřeva.

Následovaly hry na odhad věku stojících stromů i počítání letokruhů u klád na skládce, povídání o lýkožroutovi smrkovém a ukázka požerků. Po získání informací o pěstování lesa a ochraně zasázených stromků před okusem zvěří bylo úkolem dětí takové stromky najít.

Po přestávce na svačinu si všichni společně povídali o lesní zvěři, plnili další úkoly a hráli hry přibližující právě život lesní zvěře. Zbývající čas pak děti strávily prohlídkou expozic v Rybářské baště a návštěvnickém středisku.

Růžena Heřmánková 

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá