Dopolende plné poznávání a her

8

20. 07. 2022 / Pernek

Dopoledne plné poznávání a her na téma „Les“ prožily s lesními pedagožkami v Perneku na Šumavě pražské děti z dětského letního tábora Paprsek. Všichni nejprve navázali na to, co už si o lese povídali při svém setkání loni v létě.

Oživili si tak znalosti o lesní zvěři, o pěstování stromů i o péči o les. Popřemýšleli, z jakého druhu dřeva jsou vyrobeny předměty, které běžně využívají. Při následných pohybových hrách zároveň poznávali dřeviny podle letorostů a s dopomocí i podle výřezů.

Společně pak měly děti nashromáždit co nejvíce informací o veverce obecné a sdělit je ostatním. Rozdělené do menších skupin pak už „veverky“ sháněly dostupnou potravu a nosily si ji do „svého“ obydlí. Nakonec si děti i dospělí vyrobili z výřezů břízy, provázku a razítek stop zvěře nebo listů stromů svůj amulet na památku.

Růžena Heřmánková 

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá