Děti zkoumaly život kolem vody

9

12. 07. 2022 / NS Olšina

O životě kolem vody si s lesní pedagožkou povídaly na Olšině děti z LDT pohybové všestrannosti ze Zátoně. Během společné interaktivní naučné vycházky po stezce přicházely na to, co je pro stanoviště jako vlhká lada, mokrý les nebo mokřad typické.

Orientovaly se podle mapky naučné stezky,  kterou hned na začátku dostaly, nebo také podle obrázků rostlin, podle nichž je v daném biotopu mohly najít. Nově poznané rostliny a zajímavosti o nich si všichni průběžně připomínali. Kromě toho si prohloubili své znalosti o rybnících, chovu ryb a výlovech. Jelikož se z okolí ozývala střelba, dozvěděli se také o blízkém vojenském výcvikovém prostoru, jeho využití i základních pravidlech, která v něm platí. Konečným cílem první části vycházky byl „Bobří most“. Poté se všichni vrátili zpět k návštěvnickému středisku. Po přestávce na oběd následoval přesun na hráz rybníka, prohlídka expozic, sledování dokumentu a hraní her v Rybářské baště. Nakonec na děti čekala malá odměna.

Růžena Heřmánková 

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá