S rakouskými kolegy o ochraně NPP Olšina

10

01. 07. 2022 / Národní přírodní památka Olšina

První prázdninový den proběhlo na Olšině další setkání odborných pracovníků hornoplánské divize VLS s rakouskými kolegy, lesními pedagogy, z Böhmerwaldschule. Společný seminář byl věnovaný předmětům ochrany NPP Olšina, převážně pak mokřadům.

Jeho součástí byla také ukázka programu, který lesní pedagogové připravují na toto téma pro základní a střední školy. Účastníci semináře se po úvodním seznámení s programem vydali spolu s lesní pedagožkou R. Heřmánkovou a botaničkou CHKO Šumava P. Hakrovou na naučnou stezku.

Po silných bouřkách a přívalových deštích z předchozích dnů byly podmínky na naučné stezce ztížené. Přesto si všichni vyzkoušeli hledání rostlin podle obrázků na podmáčených loukách a sami se ptali, co je o jednotlivých rostlinách zajímalo. Záhy všichni poznali, co může dělat mokřad mokřadem, a bosky, místy po lýtka, místy po kolena ve vodě se za výkladu P. Hakrové o chráněných druzích rostlin a živočichů dostali postupně až k „bobřímu mostu“.

Dál už to opravdu nešlo, tak celé skupince nezbylo nic jiného, než se stejnou cestou vrátit zpět. V návštěvnickém středisku následovala prohlídka expozic věnovaných všem biotopům v okolí Olšiny, a poté už posezení u drobného občerstvení a výměna zkušeností s tvorbou a konáním programů pro školy a letní dětské tábory na obou stranách hranice.

Růžena Heřmánková 

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá