Na 155 dětí absolvovalo před prázdninami lesní pedagogiku na stezce Olšina

9

01. 07. 2022 / NS Olšina

Poslední červnové týdny zpestřovali třídní učitelé svým školním třídám výlety nebo projektové dny v přírodě zařazením programu lesní pedagogiky s naučnými vycházkami, a proto zavítali na Olšinu. Na 155 dětí tak během nich poznalo jeden ze zajímavých a na biotopy pestrých koutů naší krajiny.

13.6. to byly dvě třídy osmáků ze ZŠ Ševětín, kterým se věnovali dva lesní pedagogové. Jedna skupina se vydala nejprve po hrázi rybníka, kolem luk a pastvin do lesa a druhá skupina nejprve do vlhkých luk a mokřadů. V polovině trasy si naši průvodci skupiny vyměnili.

Děti se dozvěděly základní informace i další zajímavosti o rybníku, o rybách, o lese, o vojenském výcvikovém prostoru a flóře a fauně jednotlivých biotopů. Celá vycházka byla prokládána jednoduchými úkoly a pokládáním otázek, nejen ze strany lesních pedagogů. Po návratu do návštěvnického střediska čekala na děti drobná odměna a možnost zaslouženého občerstvení v kiosku.

14.6. se v rámci svého pobytu na Olšině vydala na stezku tercie z Biskupského gymnázia České Budějovice. Celá vycházka probíhala jako jeden velký rozhovor. Povídalo se tak o pravidlech chování na stezkách a v lesích, při zastaveních na zajímavých místech se diskutovalo o rostlinách a živočiších vyskytujících se v nich.

Studenti pozorovali kachny, drobné lesní živočichy a hmyz. Všichni si povídali také o životě stromů od semínek až po jejich vytěžení a zpracování na určitý druh výrobku, a samozřejmě i o rybníku Olšina, jeho historii a využití.

16.6. dorazili páťáci ze ZŠ Plešivec v Českém Krumlově. Ti si nejprve prohlédli expozice v návštěvnickém středisku, zabavili se hraním interaktivních her, a díky tomu se tak zčásti seznámili s některými druhy rostlin a živočichů typických pro biotopy v okolí Olšiny. Na trase stezky pak po většinu času plnili drobné úkoly typu „Dojdi k...“ a „Najdi ...“. Největší zájem měli o hledání rostlin podle obrázků a procházení atraktivních prvků.

Následovalo povídání o lese, o vodě, o rybnících, o loukách a o hmyzu. Krátce před obědem se všichni vrátili do střediska, doplnili tekutiny po vycházce ve velkém horku a dočkali se také drobné odměny za splnění všech úkolů na stezce.

Českokrumlovským třeťákům ze ZŠ Za Nádražím se 21.6. v návštěvnickém středisku při prohlídce expozic a během naučné vycházky po naučné stezce věnoval Zdeněk Kalita. Děti se naučily poznávat některé druhy rostlin vyskytujících ne na vlhkých loukách a v mokřadech, nejvíce se však věnovaly povídání o lese, jeho významu a péči o něj.

Zjistily, jak dlouho jednotlivé druhy dřevin rostou, než z nich získáme dřevo jako surovinu. Během her se naučily poznávat základní druhy jehličnatých a listnatých dřevin a při práci s nalezenými přírodninami si vytvořily svůj „Pozdrav z Olšiny“.

Početná skupina prvostupňových školáků ze ZŠ Hořice na Šumavě poznávala Olšinu za velmi parného dopoledne během svého školního výletu 27.6. Na stezce dostávaly děti po celou dobu jednoduché úkoly, při kterých si zlepšovaly hlavně své pozorovací schopnosti, výdrž a umění sdělit to, co zjistily.

Vše se jim poměrně dobře dařilo, a tak se celá vycházka odehrávala v přátelském rozhovoru o okolní přírodě, rostlinách, hmyzu, ptácích a vodních živočiších. Zkrátka o všem, co se dětem podařilo spatřit. Nakonec přišla i drobná odměna za jejich snažení a zasloužené občerstvení v kiosku.

Růžena Heřmánková 

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá