Listopad na Libavé

10

30. 11. 2021 / Libavá

Listopad je měsíc, kdy se na chvíli lesní pedagogika přesune do tepla vnitřních učeben. Výjimku letos představovala skupinka dětí s domácím vzděláváním, která vyrazila s vedoucím lesní správy Hlubočky, Ing. Svozilem, přímo do terénu.

Děti se seznámily letem světem se vším, co se lesnického provozu týče, zkusily si zasadit sazenici, sledovaly těžbu a manipulaci dříví a spoustu dalšího. A protože se opravdu jednalo jen o „degustaci“, domluvily s lesníky stabilní spolupráci a do lesa se přijedou podívat v každém ročním období.

Ostatní děti absolvovaly besedu s lesníkem na domácí půdě. Mateřinky v Tučíně a Sušici poznávaly lesníka a myslivce, s jezevčicí Aginou se věnovaly lovecké kynologii a nezapomněli jsme ani na lesní zvěř.  

Na samotném konci měsíce jsme pro školáky z Drahotuš připravili povídání na téma péče o ptáky v zimě. Děti se nejprve dozvěděly, jaké druhy krmítek můžeme použít a jaké jsou zásady jejich umístění. Poté vybíraly vhodné krmivo tak, aby na krmítku mohly vidět co nejvíce druhů ptáků. Nakonec jsme se seznámili s 13 ti druhy ptáčků, o které se na krmítku můžeme starat. Závěr projektového dne patřil rukodělné činnosti, kdy si každý zkusil vyrobit vlastní lojovou kouli. Děti byly z povídání nadšené, a proto s radostí přijaly výzvu účastnit se sčítání ptáků na krmítku, které každoročně v lednu pořádá Česká společnost ornitologická pod názvem Ptačí hodinka.

Romana Klevarová, lesní pedagožka divize VLS Lipník n. B.