Děti z Třeboňska vyrazily kolem rybníku Olšina

8

16. 09. 2021 / Olšina

Téměř padesát žáků a žákyň sedmé a deváté třídy ze Základní školy Ševětín na Třeboňsku přijelo na interaktivní naučnou vycházku na Olšinu.

Obě třídy začínaly společně prohlídkou expozic v návštěvnickém středisku. Krátce na to dostali deváťáci pracovními listy s úkoly, mapku stezky a instrukce, co mají na stezce zjišťovat a čeho si všímat, samostatně s panem učitelem se na stezku vydat a na smluveném místě počkat na své mladší spolužáky. Sedmáci se na stezku vydali vybaveni mapkou, pracovními listy s úkoly a s doprovodem lesní pedagožky. Cestou zjišťovali potřebné informace ve skupinkách i samostatně a navíc se dozvídali i některé zajímavosti. U bývalé rybářské chaty se obě třídy opět spojily. Deváťáci i sedmáci si pak vzájemně předávali zjištěné informace i zajímavosti o rostlinách a živočiších vyskytujících se v okolí Olšiny a o lese. Skvěle se ve svých odpovědích na otázky doplňovali. Dál už pokračovali všichni společně, a společně také zjišťovali poslední zajímavosti na hrázi rybníka.

 

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka VLS Horní Planá