O významu lesa a mokřadů na stezce Olšina

4

25. 08. 2021 / Olšina

Ve středu 25. srpna se na interaktivní naučnou vycházku po stezce Olšina s hornoplánskými lesními pedagožkami vydala třináctičlenná skupinka rodičů s dětmi.

Nejprve si všichni měli možnost prohlédnout expozice v návštěvnickém středisku na Olšině, a pak už se společně vydali poznávat cenné biotopy v okolí rybníku Olšina. Každý z účastníků, i ti nejmenší, se během procházky po naučné stezce zapojil do hledání rostlin z fotografií, pozoroval drobné živočichy a mohl se na cokoliv zeptat. Postupně se tak děti i dospělí dozvídali zajímavosti o rostlinách a živočiších luk, mokřadů a našich lesů. V lese si pak povídali o stromech, jejich pěstování, péči o ně i zpracování dřeva. Na hrázi rybníku pak strávili část svého putování prohlídkou expozic a sledováním videa o svážení dříví v Rybářské baště. Po návratu do návštěvnického střediska ještě někteří pokračovali získáváním dalších informací pomocí interaktivních her.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka VLS Horní Planá