Děti ze Zátoně na Olšině

7

12. 07. 2021 / Olšina

V první polovině července zavítaly na Olšinu děti z letního dětského tábora v Zátoni.

Po úvodní prohlídce expozic v návštěvnickém středisku a seznámení se s místem, kam přijely, se přesunuly ven, kde se při interaktivních hrách naučily, s jakými šelmami se mohou setkat u nás v lesích nebo u vody. Po společném opékání špekáčků a krátkém odpočinku se společně s lesními pedagogy odebraly směrem do lesa.  U rybníku Olšina zjišťovaly informace o jeho historii i současnosti. V lese se pak dozvěděly  o tom, jak lesníci o les pečují, čemu věnují pozornost například nyní v létě. Vyzkoušely si odhadnout stáří stromů v porostu a hledat semenáčky jehličnanů i listnáčů. Svoje putování za zážitky a věděním všichni zakončily exkurzí do Rybářské bašty Olšina.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka divize VLS Horná Planá