Školáci se vrátili do doupovských lesů

09. 09. 2020 / Doupovské hory

Po prázdninové a koronavirové pauze zamířily děti z karlovarských školních lavic opět i na návštěvu za lesníky z Doupovských hor. Třetí třída Základní školy Komenského se práce nebojí, na pořadu vycházky byla ochrana lesa.

Parta paní učitelky Zvolské si na Bukovinu (Lesní správa Valeč) přivezla krásné slunečné počasí a tak nic nebránilo tomu udělat za odpoledne pořádný kus práce s úsměvem na tvářích. Děti odhalily rozdíl mezi lesníkem a myslivcem. Poznávaly lesní zvěř, aby věděly, kdo v lese páchá jaké škody, a procvičily si lesní dřeviny, aby rozpoznaly, které stromky se vydají ošetřovat. Potom, co všechny prošly na výbornou, jaly se převzít pracoviště. V pasece, kde se skrývaly řady malých smrčků, zatočily ošlapem s buření a terminály ošetřily proti okusu ovčí vlnou. Výsledek: zhruba 5 arů paseky, jako z učebnice.

„Překvapilo mne, jak si se vším poradila zejména děvčata. Velmi rychle překonala strach z vysokých bodláků a počáteční odpor k zápachu vlny byl také hned ten tam. Nakonec byla leckdy vážně dojata, jak jsou malé stromky vším tím plevelem utlačovány, a celou aktivitu pojala jako zásah záchranářů. Radost mi udělali i chlapci v podobě zdupávajícího komanda“ pochvalovala si paní učitelka.

Spokojení a o vlastní výkon tak trochu větší žáčci se po závěrečné hře na honěnou po lesnicku loučili s přáním v budoucnu opět navštívit ošetřené smrčky a s tradičním Lesu Zdar!

Jana Hynková, lesní pedagožka divize VLS Karlovy Vary