Beseda s dětmi z MŠ Spálov

4

14. 03. 2017 / Libavá

V úterý 14. března jsme se vypravila na návštěvu za dětmi z mateřské školy ve Spálově. Přivítaly mě dvě oddělení dětí.

Jedno standardní a jedno zaměřené na výuku Montesori. Postupně jsme si s dětmi povídali o lese, lesnictví a lesní zvěři. Průvodcem programu se již tradičně stal plyšový lovecký pes Dan, který sklidil velký úspěch. Abychom se všichni cítili jako praví lesníci a mohli se do tématu lesnictví dobře vcítit, nasadili jsme papírové klobouky a začala debata o tom co má na starosti lesník, co zajišťuje myslivec, kde se v lese berou nové stromky, kam chodí zvířata spát a jak rozeznat jehličnaté stromy. Příjemné dopoledne jsme ukončili stylovým pozdravením „lesu zdar!“

Romana Klevarová, lesní pedagožka VLS Lipník n. B.