Malí stopaři z Horní Plané

6

20. 02. 2020 / Horní Planá

Stopovat zvířátka se v druhé půlce února vydaly děti z hornoplánské mateřské školy.

Ty nejmenší se nejprve s lesní pedagožkou naučily ve třídě poznávat lesní zvěř na obrázcích. Povídaly si, a také si ukázaly, podle čeho v přírodě poznají, že daná zvěř byla na určitém místě. Všichni společně pak přiřazovali například odlitky stop nebo přírodní předměty s pobytovými znaky k jednotlivým druhům zvěře. Správnou stopu měli přiřadit také v jednoduchých pracovních listech. Samostatně s paní učitelkou poté vyšli ke krmelci v blízkosti mateřské školy, kde po stromech rozvěsili také část pochoutek pro ptáky přinesené od seniorů z domova důchodců.

Starší děti a předškoláci se na dlouho plánovanou vycházku po stopách zvířátek vydali rovnou. Jejich úkolem bylo od první chvíle upnout svůj zrak na zem a sledovat, zda nenarazí na nějakou stopu. Štěstí měli všichni v tom, že přes noc napadlo alespoň trochu sněhu, což hledání usnadnilo. Děti tak měly možnost porovnat stopu kočky domácí a psa, při průchodu lesoparkem poznávaly stopy zajíce, veverky, kosa černého, výše nad kaplí na Dobré Vodě pak také stopy srnčí zvěře. Ty vedly až k jesličkám, kde děti zakrmily tím, co přinesly. S lesní pedagožkou doplnily také sůl a na stromy i ony rozvěsily malá šišková krmítka pro ptáky vyrobená týden předtím seniory v Domově důchodců Horní Planá. Nakonec si ještě povídaly o tom, podle čeho se dá ještě poznat, že na místě dané zvíře bylo (šiška ohlodaná od veverky, peří různých ptáků …). Při zpáteční cestě už děti stopy, kolem kterých procházely, dokázaly samy rozpoznat.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka VLS Horní Planá