Myslivecké zvyky a tradice na šumavském kroužku

5

28. 02. 2020 / Horní Planá

V únoru se děti z mysliveckého kroužku v Horní Plané věnovaly tématu „Myslivecké zvyky a tradice."

Ti mladší se postupně seznámili s tradicemi v mysliveckém odívání, pověděli si o významu mysliveckého troubení a naučili se rozeznat borlici a lesnici. Vysvětlili si také, co je to výlož a výřad, kdy se provádí přijímání mezi myslivce a kdy jeho pasování. Pro představu bylo vysvětlování doplněno konkrétními ukázkami na videonahrávkách. Starší děti v kroužku se myslivecké komunikaci a dorozumívání věnovaly již podrobněji. Mysliveckou mluvou popisovaly obrázky zvěře spárkaté i pernaté, naučily se číst význam zálomků a představily si trubačské signály. Ty se pak z nahrávek snažili všichni společně rozpoznat.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka VLS Horní Planá