Děti ze Strašic o lese i o vodě

3

10. 10. 2019 / Brdy

Ve čtvrtek 10. října se vydali na vycházku s odborným doprovodem do lesa žáci 4. B ze ZŠ Strašice. Dozvěděli se na ní informace o lese i o funkcích rybníků v krajině.

V úvodním kruhu vyjmenovali činnosti zakázané v lese. Poté jsme se zastavili na hrázi rybníka, kde jsme pozorovali krmení ryb a popsali si všechny funkce rybníka v krajině. U oplocenky děti hledaly zvěř, která škodí sazenicím, a popsaly, k čemu slouží oplocenka. S velkým nadšením proběhla hra na jestřába, která se opakovala v průběhu všech přesunů. U lapače si děti prohlédly kůrovce a zkontrolovaly odchycené počty v průběhu roku. Další zastávka proběhla v douglaskovém porostu, kdy si děti osahaly a očichaly „citronový strom“. Poté poslepu počítaly listnaté a jehličnaté větvičky navázané na laně. Následně jsme se zastavili u skládky dříví, kde jsme si popsali pomůcky na měření a děti si je vyzkoušely v praxi. Na předposlední zastávce jsme si popsali druhy lovu a zahráli si na lovce a zvěř v leči. V závěru si děti vyzkoušely, jak těžké je udržet se na stromě jako veverka, a v závěrečném kroužku vyjmenovaly všechny aktivity z naší vycházky.

Ivana Kolerusová, lesní pedagožka divize VLS Hořovice