Biologický seminář přerovských maturantů v lese

9

11. 09. 2019 / Libavá

Celkem 17 studentů gymnázia Jana Blahoslava z Přerova strávilo terénní praxi biologického semináře v porostech lesní správy Velký Újezd.

Dopolední program byl složen z teoretické i praktické části. Po úvodním seznámení a krátké hře na uvolnění čekaly studenty aktivity spojené s poznáváním rolí lesníků a myslivců, ale také různých druhů lesnických map, přiblížení bionomie jelení zvěře či diskuzní část programu na téma lesní produkty a jejich role pro člověka a společnost. Závěrečnou část dopoledne studenti zakusili trochu fyzické práce, proměnili se v lesní dělníky a zkusili si zalesňování.

Ačkoliv programy lesní pedagogiky nejsou v Lipníku žádnou vzácností, skupinu dospělých studentů jsme v lese přivítali poprvé. Byla to příjemná změna a věříme, že si k nám najdou cestu i jiné střední školy, které budou chtít zpestřit výuku svým studentům.

Romana Klevarová, lesní pedagožka divize VLS Lipník n. B