Děti z tábora ve Chvalšinách sledovali les

8

08. 07. 2019 / Olšina

Možnost poznávat les všemi smysly měla parta dětí z Chvalšin i Českých Budějovic s jejich vedoucím v rámci svého letního dětského tábora na naučné vycházce s lesní pedagožkou.

Na místo setkání k rybníku Olšina přijeli všichni ze „Ztracenky“ na kolech. Při společném povídání
o lese prokládaném smyslovými hrami se malí i větší táborníci dozvěděli například o tom, jak se o les pečuje, jak se v něm hospodaří, kde a jakým způsobem se využívá vytěžené dříví, jak se pečuje
o zasázené stromky, i o tom, jak se les obnovuje přirozeně, kdo a co k tomu přispívá.
Přitom se zaměřili také na druhy zvířat a rostlin žijící a vyskytující se v okolí Olšiny a ve Vojenském újezdu Boletice. Děti i jejich pan vedoucí vyprávěli o tom, které živočichy během svého pobytu
na táboře už viděli, zkoušeli si, které druhy dřevin, bylin nebo také hmyzu už umí sami pojmenovat. Nerozpoznané druhy pak měli možnost dohledat v kapesních atlasech. Ani tentokrát nebylo zapomenuto na vytváření lesního amuletu jako připomínky tohoto klidného a pěkného koutu přírody. Své vědomosti o něm, obohacené o nové poznatky, pak ještě všichni zúročili při vyplňování kvízu v Rybářské baště, kam nakonec všichni společně zamířili na exkurzi. I tentokrát to bylo snažení společné, při kterém ti zkušenější pomáhali svým mladším kolegům táborníkům dosáhnout nejen sladké odměny, ale i cenných bodů do táborové hry.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka divize VLS Horní Planá