Co tu žije?

8

11. 06. 2019 / Horní Planá

Dopolední procházkou lesem proloženou povídáním a hrami si zpestřily svůj pobyt v RZ Olšina předškolní děti z dětské skupiny Kvítek z Českých Budějovic.

S lesní pedagožkou R. Heřmánkovou si pověděly, jak se jmenuje místo, kde se právě nacházejí, u rybníku Olšina se dozvěděly, jaké ryby se v něm chovají a jací živočichové v okolí rybníku žijí. Při procházení lesem si všichni společně povídali
o okolí, o dřevinách rostoucích v něm, dále o pěstování stromků, kácení, zpracování dřeva.
Na skládce dříví mohly pak děti porovnat, jak vypadá kůra zdravého smrku a smrku napadeného kůrovcem. Při hrách se děti snažily správně pojmenovat zvířata z obrázků a přiřadit je ke správným biotopům, nebo se také učily  pojmenovávat rostliny, z jejichž částí si vyráběly obrázky. Při zpáteční cestě se ještě všichni společně zastavili v Rybářské baště, kde si prohlédli celou expozici. Je nutné říct, že celé toto setkání nebylo jen učením se něčemu novému, ale spíše jedním dlouhým rozhovorem. Děti si totiž po celou dobu pozorně všímaly všeho kolem sebe, správně reagovaly na otázky a odpovídaly na ně. Patří jim proto velká pochvala.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka divize VLS Horní Planá