Týden lesů na Libavé v plném proudu

7

17. 05. 2017 / Libavá

Týden lesů a hezké počasí láká na Libavou stále více návštěvníků. V průběhu tohoto měsíce se budou lesní pedagogové věnovat celkem dvanácti skupinám dětí a mládeže. Tři z nich tematické programy s Romanou Klevarovou, Tondou Mičánem, Honzou Zíchou a Jirkou Palkou již absolvovali.

Domoškoláci z Trutnova u památníku

Skupina šesti rodičů a a patnácti dětí z Trutnova v rámci jarního výletu na Moravě navštívila 12. května s lesními pedagogy památník Zákřovský Žalov a kromě přiblížení tragické události ze sklonku II. světové války se zde věnovala i všude přítomným semenáčkům a právě kvetoucím bylinám. Po pečlivém prozkoumání okolí jsme se přesunuli k vojenským bunkrům, kde jsme si přiblížili jejich současné využití, jako skladu a uložiště sazenic lesních stromků. Závěr programu jsme trávili v blízkosti lovecké chaty Heřmánky, kde nás kromě tématu včelařství čekalo také vyprávění o zdejší vysoké zvěři a hospodaření s ní.

Lesní detektivové z Velkého Újezda

Příjemné dopoledne strávili lesní pedagogové v úterý 16. května také s více než padesátkou žáků prvního a třetího ročníku základní školy z Velkého Újezda. Na připravených stanovištích v rámci lesního okruhu v blízkosti bývalé lesní školky ve Staměřicích jsme se dotkli lesnictví a myslivosti opravdu ze široka. Nechyběla prohlídka sněžné jámy přímo pod vedením zdejšího lesního, vysvětlení funkce trojnožek i oplocenky jako prostředků k ochraně lesa, přibližování dřeva pomocí lanovky, ale i ručně a také velmi oblíbená myslivost a pozorování lesní zvěře. Děti si s chutí zahrály všechny připravené hry a prošly i stezku lesního detektiva. Nakonec nás musela paní učitelka popohnat k autobusu, aby třeťáci stihli odpolední vyučování.

Předškoláci obdivovali pruhovaná selátka

Na lednovou návštěvu v mateřské školce v Bělotíně jsme navázali ve středu 17. května. Sraz s pětačtyřiceti dětmi jsme si dali u obůrky s divočáky, kde jsme mohli pozorovat rodinku bachyní Blechy a Vešky. Dětem se líbila jak pruhovaná selátka, kanec Ferda, tak krásná jehňata ve vedlejší ohradě. U přezimovací obůrky děti čekala čtyři stanoviště. Hledaly speciálními dalekohledy „ukrytou“ zvěř, proskákaly veverčí stezku, naučily se rozeznávat roh a paroh a vyzkoušely si, jak těžkou práci mají včelky v úlu. A protože venku vždycky vyhládne, tak i přes vydatnou svačinku na paloučku v trávě děti nakonec spěchaly zkontrolovat, co jim připravily paní kuchařky dobrého k obědu.

Romana Klevarová, lesní pedagožka divize VLS Lipník n. B.