Týden lesů na Brdech

6

17. 05. 2019 / Brdy

V pátek 17. května se děti ze ZŠ Strašice sešly v rámci týdne lesů s lesním z LS Strašice u rybníku Tisý.

Přivítání a seznámení proběhlo v úvodním kolečku, odtud se všichni společně vydali kolem rybníka do lesa. V průběhu vycházky se děti dozvěděly, proč je voda důležitá pro les a proč je les důležitý pro vodu. Povídali si o koloběhu vody, který si také vyzkoušeli formou hry. Podívat se byli i na sekundárního škůdce sucha, lýkožrouta. Zkontrolovali jeho stav, jak v lapači, tak i vývoj v lapáku. Nesměla také chybět hra na lýkožrouta. V průběhu vycházky si děti s hajným povídali o lesní zvěři a způsobu jejich života, prohlédly a poznaly stopy zvěře. Krátká zastávka proběhla i u oplocenky, kde se děti dozvěděly rozdíl mezi lesní školkou a oplocenkou, proč se oplocenky v lese staví a jaké existují škody zvěří. Nakonec si děti zahrály dopisovací hru a společným pozdravem „Lesu Zdar“ se rozloučily.

Petra Večeřová, lesní pedagožka divize VLS Hořovice