S krumlováky o životě v lese

9

21. 05. 2019 / Český Krumlov

Téměř třicítka druháků z Českého Krumlova se i za deštivého počasí vypravila vlakem na Olšinu, kde už na ně čekali jejich průvodci, lesní pedagogové Radek Brus a Růžena Heřmánková.

Po úvodním představovacím kolečku s předáváním šiškové štafety, při kterém děti sdělovaly, co se jim líbí, když se rozhlédnou kolem sebe, se dozvěděly, co je ten den čeká. Nejprve si pověděli o rybníku Olšina, při procházení lesem pak o oplocence, o pěstovaných stromcích v okolí, o péči o ně (ožínání, natírání proti okusu …). Děti se pokoušely odhadovat věk porostů, všímaly si především dřevin a keřů rostoucích v nich. Při zastávce na bezpečnějším místě si pak ve dvou družstvech zahrály hru na jedny z nejmenších obyvatel lesa, „Na mravence“. Nutno říct, že si při sběru potravy a jejím nošení ke své mravenčí královně všichni „mravenečci“ zaběhali pěkně z kopce do kopce. Po malé svačinové přestávce čekal na děti další úkol. Každé z nich dostalo obrázek zvířete žijícího v našich lesích a mělo v okolí najít alespoň jednu rostlinu, popř. něco dalšího, čím se dané zvíře živí. Někteří brzy pochopili, že pro splnění úkolu mohou ulovit i jeden druhého.
Na zpáteční cestě si pak všichni sbírali materiál potřebný na splnění posledního úkolu – vytvoření společného tematického obrázku z přírodnin. Jedna skupina tvořila strom, druhá skupina zvíře. Výsledkem jejich společného snažení byl povedený smrk a ježek. Nakonec ještě děti lesním pedagogům vyjmenovaly deset „věcí“, které se ten den v lese naučily.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka divize VLS Horní Planá