Myslivecký kroužek o ekologii a ochraně přírody

8

15. 05. 2019 / Horní Planá

Hornoplánské děti z mysliveckého kroužku se během května zamýšleli nad tím, co se jim v souvislosti s lesy a přírodou v jejich blízkém okolí líbí, co do přírody patří a co je v ní nesprávným dílem člověka.

Vysvětlili si také, jaký je rozdíl mezi ekologií a ochranou přírody. Společně potom všichni postupně přicházeli na to, co vše z každodenních činností člověka vede ke znečišťování lesů, luk, vody i vzduchu, a čím oni sami mohou přispět k tomu, aby si co nejlépe fungující procesy a vztahy v přírodě zachovali nejen pro sebe, ale i pro další generace. Dále se dověděli, jaký zákon se zabývá ochranou přírody a krajiny, a učili se znát některé naše druhy kriticky ohrožených, silně ohrožených a ohrožených rostlin a živočichů. Co si zapamatovali, otestovali opět pomocí her, jednoduchých otázek a kvízu, čímž splnili svůj předposlední úkol v soutěži mAm o bronzový odznak.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka divize VLS Horní Planá