Týden lesů na Libavé

17

17. 05. 2019 / Libavá

Celkem pět akcí stihli lesní pedagogové z divize VLS v Lipníku nad Bečvou zorganizovat v rámci letošního týdne lesů. Na realizaci programů pro děti základních i mateřských škol se prostřídali kolegové ze všech lesních správ. Velkou pomocí byla i účast letošních praktikantů ze Střední lesnické školy v Hranicích, kteří u nás absolvují svou povinnou 14-ti denní praxi. Všem kolegům děkuji za jejich stoprocentní nasazení a trpělivost.

Bažantnice Bochoř

Nejisté počasí, informace o lese a myslivosti, zlatavý špekáček a dřevěná medaile mohou charakterizovat úterní program v bažantnici v Bochoři. U lovecké chaty děti přivítal vždy usměvavý lesník Jura se svým českým fouskem a kolegy, kteří děti provedli po připravených stanovištích. Děti se věnovaly problematice obnovy lesů, těžbě a zpracování dříví, ale odskočily si i k myslivosti a lovectví. Ačkoliv se celé dopoledne na nás nebe mračilo, žádný trvalý déšť se nekonal. Komu bylo trochu zima, ohřál se při opékání buřtů nebo řezání březových koleček.    

Do lesa s lesníkem

Již po čtvrté se lesníci divize Lipník nad Bečvou stali partnery nadace Dřevo pro život při konání akce s názvem Do lesa s lesníkem. Děti ze ZŠ Velká dlážka z Přerova jsme pozvali do Kožuchu, kde na ně čekalo celkem 6 stanovišť, která je měla seznámit se základními znalostmi z lesnictví a myslivosti. Na jedničce kolegové z LS Libavá vysvětlovali dětem proč a kdy měříme stromy. Nakonec si každý vyzkoušel odhadnout a poté změřit průměr i výšku stromu. Stanoviště dvě bylo zaměřeno na lesní těžbu a přibližování dříví. Velkou atrakcí zde byla ukázka práce těžaře a hlavně kůň, který dětem předvedl svou sílu. Zde se dětem věnovali kolegové z LS Potštát a Bruntál. Na trojce si děti odskočily k problematice myslivosti, prohlédly si vystavené deky a trofeje a prodiskutovaly s Kolegy z LS Velký Újezd jaký je rozdíl mezi myslivcem a lesníkem. Čtvrté zastavení bylo pracovní a děti si pod dohledem kolegů z LS Hlubočky vyzkoušely zasadit stromky. Předposlední stanoviště pod vedením, kolegy z ředitelství divize vysvětlovalo dětem proč a jak je třeba les vychovávat a chránit. Závěr akce patřil tvořivé dílně a práci s dřevem. Tady si každý vlastnoručně vyrobil a vyzdobil tužku. Chladné počasí celého dopoledne děti přestály a spokojené, lehce zmrzlé a se sladkou odměnou v podobě výtečného koláče se odebraly zpět do Přerova. I na lesníky čekala odměna a pomalu se mohli rozehřát u ohýnku, dobré opečené klobásy a hrnku kávy.

Obora Bohuslávky

Krásné prostředí svěžího lužního lesa po dešti si užily děti ze ZŠ Lutín. Študentovu lesní naučnou stezku doplnili lesní pedagogové o aktivity přibližující dětem problematiku lesní zvěře, včelařství, lesní těžby i měření dřeva. Na každém zastavení si děti užily zábavnou hru, která měla pomoci zapamatovat si právě získané informace. Prubířským kamenem byl dnešní den i pro studenty SLŠ, kteří si poprvé vyzkoušeli provádět sami vlastní skupinu dětí. Zvládli to na výbornou, jak dosvědčily spokojené děti i nadšení mladí lesní pedagogové.

Obnova Lesa

Program se zalesňováním přislíbili školní družině lesníci z LS Velký Újezd. Po dvanácté hodině přivítali skupinu 20-ti dětí, kterým vysvětlili, jak se obnovuje les. Protože ke každé teorii patří i praxe, děti společnými silami a pod dohledem lesníků zasadil cca 100 stromků.

Pidi lidi na Heřmánkách

Do lesa se má chodit už od malička. Takové heslo razí učitelky MŠ Čtyřlístek z Milenova. Skupinu malých, ale i těch super malých dětí v pogumovaných oblecích a gumáčcích jsme se studenty SLŠ přivítali u obůrky s divočáky. Kluky sice věk dětí na začátku trochu zaskočil, ale nakonec vše zvládli a děti se od nich dozvěděly spoustu zajímavostí. V obůrce na Heřmánkách se malošci vydali obeznávat zvěř, navštívili krmnou linku, osahali si deky a trofeje zvěře, trošku se i zabáli, když rozeznávali zvuky zvěře a vyzkoušeli si, jak těžkou práci mají včelky, když sbírají nektar. Na jednoho malého človíčka toho bylo tolik, že už při nastupování do autobusu mnozí z nich spokojeně zívali a těšili se do postýlek.

Celý týden byl náročný, ale považujeme jej za velmi úspěšný. V průběhu několika dní jsme zažili s dětmi déšť, zimu, hřejivé sluníčko, ale hlavně plno zábavy i zajímavých postřehů, kterými nás děti nepřestanou překvapovat. Odměnou za snahu a práci lesním pedagogům byly úsměvy spokojených dětí a nadšení jejich učitelek.

Romana Klevarová, lesní pedagožka VLS Lipník nad Bečvou