Zvěř a zimní spáči

3

16. 11. 2018 / Brdy

Páteční odpoledne jsme strávili s dětmi z družiny Masarykovy základní školy Obecnice v lese.

V úvodním kruhu jsme navázali na naše poslední setkání, když děti potrápily paměť při vzpomínání na naše poslední povídání o stromech. Po úvodním kruhu na děti čekalo poznávání zvěře. Zvěř děti nepoznávaly podle obyčejných obrázků, na obrázcích bylo vyobrazeno, čím se dané zvíře živí a podle toho děti určovaly, o jaké zvíře se jedná. Děti byly velmi šikovné a vždy brzy odhalily, jaké zvíře se pod určitou potravou skrývá. Když děti všechny zvířata poznaly, tak jsme si řekli, že všechna zvířata z obrázků mají společné to, že se na zimu ukládají k zimnímu spánku. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi pravým a nepravým zimním spánkem, řekli jsme si, jaká zvířata si dělají zásoby a proč je důležité zvířata ze zimního spánku nebudit. Děti si zahrály na veverky, když měly za úkol ve dvou skupinách soutěžit, která rodina si nanosí do domečku víc zásob, po vyhodnocení hledaly děti v šišce semínka. Po chvilce hledání a úspěšném nalezení si děti vyzkoušely zahrát na zvěř, když si zkusily potichu se pohybovat po lese, aby je neslyšeli pytláci. Protože se přiblížil čas odjezdu autobusů, tak jsme se v kruhu rozloučili a vydali jsme se nazpět do školy.

Petra Večeřová, lesní pedagožka VLS Hořovice