Povídání o našich šelmách v ZŠ Linecká Český Krumlov

5

19. 11. 2018 / Českokrumlovsko

Českokrumlovští čtvrťáci ze ZŠ Linecká se s lesní pedagožkou věnovali povídání na téma Naše šelmy.

 Přitom se do něj všichni aktivně zapojili. Po vyslechnutí instrukcí a rozdělení do skupin si děti nejprve poskládaly obrázek, podle kterého zjistily, o jaké šelmě konkrétně budou z připravených materiálů zjišťovat informace pro svoji prezentaci. Základem pro ni bylo zodpovězení otázek týkajících se vzhledu, hmotnosti, místa výskytu a přebývání dané šelmy, a také skladba jejího jídelníčku. Po první části už bylo jasné, že si budou povídat o kuně, lasici, jezevci, vydře, lišce, vlkovi, rysovi i medvědovi. Během krátké přestávky si děti prohlédly kožešiny z některých z nich. Poté již následovaly prezentace samotné. Při nich každý s jednotlivých skupin seznamoval ostatní s částí zjištěných informací. Pokud bylo třeba, doplnila lesní pedagožka povídání dětí o bližší informace nebo zajímavosti ze života zmiňovaných obyvatel našich hor, lesů a luk.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka VLS Horní Planá