Karlovarští páťáci si výlet do zoo s VLS užili

7

11. 07. 2018 / Karlovarsko

Sladké odměny za pomoc lesníkům VLS z Doupovských hor si těsně před začátkem letních prázdnin vyrazili užít žáci 5. třídy ze Základní Školy Jana Ámose Komenského z Karlových Varů do ZOO v Plzni.

Tento výlet si třída zasloužila za vítězství v soutěži KAŠTANOBRANÍ 2017, která proběhla na podzim v loňském roce. Druhý ročník klání třídních kolektivů ve sběru plodů pro přikrmování zvěře, který vyhlásila karlovarská divize VLS, vyhráli žáci díky 182 kg nasbíraných kaštanů.  Žáky čekal výlet autobusem, lehké občerstvení a především odborný průvodce pan Martin Vobruba, který zábavnou formou děti provedl po zajímavých částech zooparku na Lochotíně.  Všichni se na konci výletu shodli na tom, že nejlepší byl samec lva berberského, který se s námi pořádně nahlas rozloučil.   

Lukáš Křivan, lesní pedagog divize VLS Karlovy Vary