Poděkování MŠ Potštát

4

19. 04. 2018 / Libavá

Stejně jako v uplynulých letech se za námi do školky přišli podívat naši kamarádi z lesa, kteří pro školkáčky připravili jarní besedu a rozšířili tak dětem možnosti poznávání okolí poutavou formou.

V úvodu se děti dozvěděly, co se děje s přírodou po celý rok. Dále jsme si uvedli význam dřeva pro člověka, hledali odpovědi na hádanky, pojmenovávali přírodniny a povídali jsme si, proč musíme les a jeho obyvatele chránit. Všechny velice zaujaly ukázky vábení zvěře, prohlédli jsme si shozy jelena, lebku daňka i zuby s čelistí vysoké zvěře. Děti si prohlédly obrázky bobra i jeho okusy dřeva, srovnávaly větvičky jehličnanů a učily se je rozeznávat. Závěr besedy patřil dětem, které se ptaly na to, co je zajímá, prohlédly si všechny materiály pěkně z blízka a vyzkoušely si vydávat zvuky vábničkami. Děkujeme paní Bc. Romaně Klevarové a VLS Lipník nad Bečvou za spoustu dárků pro děti a také Ing. Vlastimilu Stískalovi a panu Vladimíru Kuchařovi za obsáhlou besedu!

Kolektiv MŠ Potštát