Střítežáci a Spálováci s lesníky u Zeleného kříže

14

27. 09. 2017 / Libavá

Poslední zářijový týden se lesníci z Lipníka nad Bečvou Romana Klevarová, Pavel Machala, Lukáš Opravil, Jan Zícha a Jan Repant věnovali žákům základních škol ze Stříteže a Spálova.

Celkem 95 dětí se ve dvou dnech vydalo zkoumat les a lesní hospodářství do lesů v blízkosti Zeleného kříže. Trasa začínala ukázkou lanovkového přibližování dříví v pěkně rostlém bukovém porostu. Další stanoviště donutilo děti zamyslet se nad pracemi, které člověk musí vykonat, než vznikne dnes tolik oblíbená dřevostavba. Bylo vidět, že se většina dětí snadno orientovala a poskládat za sebou činnosti lesníka, dřevorubce, kočího, řidiče odvozní soupravy či pracovníka na pile a tesaře pro ně nebyl žádný problém. 

Po přesunu ke smrkové mlazině si děti zahrály na lesní detektivy a nadšeně hledaly ukryté obrázky, paroží a deky. Poskládat co k sobě patří, byla hračka. Lesníci neopomněli dětem předvést, jak se sází nové stromky, k čemu slouží lesnické mapy nebo co mají společného lesník s myslivcem. Nejoblíbenější činností ovšem bylo brodit se všudypřítomnými kalužemi. A protože les je třeba poznat všemi smysly, užívali si bahnění všechny děti, které byly vzorně vybaveny gumáky.

Čtyři hodiny v Potštátských lesích uběhly jako nic, lesníci doprovodili nadšené děti zpět k autobusu a paní učitelky už plánovaly další návštěvy do Libavských lesů.  

Romana Klevarová, lesní pedagožka VLS Lipník n. B.