Den dětí pro Jedličkův ústav

4

06. 06. 2017 / Praha

Do společné akce resortu obrany se lesní pedagogové zapojili v úterý 6. června na 24. základně dopravního letectva Praha v Kbelích. Dopolední akci Den dětí pro Jedličkův ústav zde společně organizovali Vojenský technický ústav s příslušníky protivzdušné obrany.

Pro tři stovky dětí z pražského Jedličkova ústavu a ze spřátelené ZŠ Ohradní organizátoři připravili program s ukázkami projektů státních podniků a příspěvkových organizací Ministerstva obrany, včetně letecké techniky. 24. základny dopravního letectva, bezpilotních prostředků Policie ČR a dalších zajímavostí.

Ve velkém stanu „VLS dětem“ na letišti celé dopoledne probíhala také prezentace lesnictví, myslivosti, výroba dřevěných krmítek a další aktivity. Největší zájem byl o ukázky trofejí a  shozů.

Součástí programu bylo i slavnostní předání šeku v hodnotě 100 000 Kč na vybavení jedné z místností fyzioterapie v Jedličkově ústavu. Tyto peníze byly získány recyklací mobilních telefonních přístrojů v rámci první fáze sociálně odpovědného projektu Remobil, který probíhá také v rámci VLS. Celkem bylo posbíráno deset tisíc vysloužilých telefonů na bezmála 350 sběrných místech, která se nacházela také na Ministerstvu obrany a jeho státních podnicích a příspěvkových organizací.

„Navazujeme na již dlouhodobou spolupráci s Jedličkovým ústavem. Odezva na projekt Remobil byla ze strany Ministerstva obrany, státních podniků a příspěvkových organizací úžasná a já si jí moc vážím. Pomáháme dobré věci a ze společného příspěvku na aktivity Jedličkova ústavu a škol mám ten nejlepší pocit,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický.

Jan Kobr, vedoucí lesní pedagog VLS