Na Plumlově lesní pedagogika nejen pro děti

15

03. 06. 2017 / Vyškovsko

Den Země, příprava na YPEF, dětský den i speciální program pro seniory byl na programu lesních pedagogů z divize VLS Plumlov, která spravuje lesy Drahanské vrchoviny na Vyškovsku.

Předposlední dubnovou sobotu jsme se zúčastnili akce ke Dni země v Prostějově, který pořádal ČSOP IRIS Prostějov, kde jsme ve spolupráci s ochránci přírody měli vlastní stánek. Akce se tenkráte zúčastnilo 253 dětí a v našem stánku byli seznámeni se základy lesnické entomologie a zoologie.  Botaniku a pohybové aktivity zajistili kolegové od ochránců přírody.

Současně v tento den probíhal dětský den na Rychtě v Krásensku, kterého jsme se rovněž zúčastnili.  

Při obou takovýchto akcích jsme společně spolupracovali s místními ochránci přírody. Je vhodné podotknout, že se zde mnohem lépe vzájemně poznáme a mimo to i neformálně domluvíme na společné spolupráci ku prospěchu.

Na den 4. 5. 2017 jsme zajistili odbornou přípravu družstva z Plumlova na Regionální kolo soutěže YPEF na Lesnické a dřevařské fakultě v Brně. Naše družstvo se sice neumístilo na prvních třech místech, ale v oblasti lesnické  entomologie obdrželi jako jediní ze soutěžících družstev plný počet bodů.

Lesní pedagogiku pro seniory jsme uspořádali dne 24. 5. 2017 formou komentované exkurze do Vojenského újezdu Březina pro Domov pro seniory Soběsuky. Seniorům jsme zajistili dopravu autobusem s odborným průvodcem. Mnoho z účastníků během exkurze zavzpomínalo na své předešlé roky, kdy někteří z nich v našem lese pracovali a byli šťastni, že se mohli na své dávné působiště znovu podívat, neboť zdravotní stav účastníků už to většině bez cizí asistence neumožňuje.

Divize Plumlov jednou za dva roky pořádá „Dětský den pro místní základní školy“.  V letošním roce jsme jej zorganizovali ve spolupráci s Armádou ČR ve Vyškově v pátek dne 2. 6. 2017.  Pro děti byla připravena exkurze po Vojenském újezdu Březina se zastávkou ve Vyškově, kde děti navštívili naše dva stánky lesní pedagogiky s ukázkami lesnické činnosti a dendrologie. Vojáci si pro ně připravili pohybové aktivity, vojenskou techniku. Policie ČR ukázku práce kynologie, jezdeckých koní a techniku dálniční policie. Všechny aktivity děti z časových důvodů ani z rozsáhlosti celé akce stihnout nemohly. Tento dětský den navštívilo okolo 2000 dětí.

Následující den 3. 6. 2017 jsme se podíleli na Setkání občanů Mikroregionu Plumlovsko s vojáky. Na této akci jsme poprvé vyzkoušeli nový skákací hrad. Dále jsme zde měli ukázku z lesnické zoologie a entomologie. Akce se zúčastnilo 650 dětí. Překvapením pro nás bylo, že děti sami a s velkou chutí navštěvovaly náš stánek. Z minulých let už dobře vědí, že se u nás mohou dozvědět spoustu zajímavých věcí.

Josef Plaček, lesní pedagog divize VLS Plumlov